Razvoj aplikacija

Razvoj web i mobilnih aplikacija

U današnje vreme sveukupno poslovanje kompanija pomera se sa tradicionalnih kanala na online model. Stoga do sada je razvijeno veliki broj web i mobilnih aplikacija. Međutim, svaka grana privrede, kao i svaka kompanija ima svoje specifične procedure i zahteve, koje trebaju da  se zadovolje.Rezultat toga je da većina globalno dostupnih aplikacija nema uvek zadovoljavajuće funkcionalnosti.  Web-ing se usredsredio da vam ponudi razvoj aplikacija po vašoj meri i specifikaciji. U sklopu naših usluga je razvoj standardnih aplikacija za desktop računare, aplikacije za mobilne uređaje (za dve najrasprostranjenije platforme, iOS i Android) i web aplikacije.  Prilikom kreiranja aplikacija koristimo poslednje bezbednosne norme i regulative i praksu dobrog programiranja.  Mi razvijamo aplikacije u sledećim programskim jezicima i tehnologijama:
  • Desktop aplikacije (Java, C#)
  • Native Android aplikacija (Java).
  • Native iOS aplikacija (Objective C).
  • Cross platform aplikacije za Android i iOS (React native)
  • Web aplikacije (Angular, React)
web-ing, application development, izrada aplikacija
web ing, application, app development

Razvoj web i mobilnih aplikacija

U današnje vreme sveukupno poslovanje kompanija pomera se sa tradicionalnih kanala na online model. Stoga do sada je razvijeno veliki broj web i mobilnih aplikacija. Međutim, svaka grana privrede, kao i svaka kompanija ima svoje specifične procedure i zahteve, koje trebaju da  se zadovolje.Rezultat toga je da većina globalno dostupnih aplikacija nema uvek zadovoljavajuće funkcionalnosti.  Web-ing se usredsredio da vam ponudi razvoj aplikacija po vašoj meri i specifikaciji. U sklopu naših usluga je razvoj standardnih aplikacija za desktop računare, aplikacije za mobilne uređaje (za dve najrasprostranjenije platforme, iOS i Android) i web aplikacije.  Prilikom kreiranja aplikacija koristimo poslednje bezbednosne norme i regulative i praksu dobrog programiranja.  Mi razvijamo aplikacije u sledećim programskim jezicima i tehnologijama:
  • Desktop aplikacije (Java, C#)
  • Native Android aplikacija (Java).
  • Native iOS aplikacija (Objective C).
  • Cross platform aplikacije za Android i iOS (React native)
  • Web aplikacije (Angular, React)