e-shop-srpski

Zašto naš e-shop?

U skladu sa trendovima na tržištu, i razvoju e-commerce trgovine, Web-ing je razvio svoju platformu, koja je proizvod rada tima, koji ima višegodišnje iskustvo u toj oblasti. Naš e-shop je stabilna platforma, jednostavna za rukovanje, sa intuitivnim rešenjima, i mogućnošću za laku implementaciju neke od payment platformi banaka ili procesorskih kompanija. 

Pored e-commerce platforme, Web-ing radi na razvoju niza sopstvenih softvereskih rešenja, među kojima su najznačajnije, platforme za shift planing, kao i shop in shop platforma, koja će biti gotova do kraja 2019 godine. Jedinstven način obavljanja trgovine je ono što ovu shop in shop, platformu čini drugačijom i posebnom. 

U sledećoj godini, Web-ing planira razvoj još 4 nova softverska rešenja iz različitih oblasti. Rešavanje nekih aktuelnih ljudskih problema i potreba, na veoma interesantan i poseban način, je suština ovih softvera. 

web-ing, ecommerce, eshop,

Evo zašto je naša e-shop platforma jedinstvena i po čemu se sve razlikuje od ostalih:

  • Kreiranje neograničenog broja korisnika
  • Kreiranje neograničenog broja proizvoda
  • Kreiranje neograničenog broja kancelarija, skladišta
  • Kreiranje neograničenog broja kategorija i vizuelni prikaz njihove hijerarhije
  • Kreiranje neograničenog broja brendova
  • Kreiranje neograničenog broja Banner pozicija
  • Kreiranje neograničenog broja Promotivnih servisa 
  • Kreiranje neograničenog broja Popusta za proizvode
  • Kreiranje unikatnog dizajna po zahtevu klijenta
  • Up-sale funkcionalnost
  • Cross-sale funkcionalnost
  • Upoređivanje proizvoda na veoma intuitivan i lako prepoznatljiv način
  • Neograničen broj cena za odabrane proizvode (sa ili bez PDV, sa ili bez popusta, sa ili bez akcije…)
  • Mogućnost unosa CSV, XLS fajlova sa proizvodima
  • Delta import – za klijente koji imaju više prodavnica i kojima treba real time update cena, imena proizvoda, trenutnog stanja
  • Full update – svih proizvoda iz ostalih prodavnica, skladišta… koje korisnik poseduje
  • Pregled svih proizvoda izabrane kategorije na jednoj strani
  • Pregled pojedinačnog proizvoda sa svim detaljima i specifikacijama tog proizvoda
  • Pravljenje neograničene liste želja za krajnje korisnike
  • Kontrola svih kupovina koje je krajnji korisnik napravio
  • Postavljanje neograničenog broja specifikacija određenog proizvoda
  • Postavljanje neograničenog broja filtera određenih proizvoda
  • Sortitranje proizvoda po unapred određenim kriterijumima