Dizajn reklamnog materijala

Dizajn reklamnog materijala

Jedan od načina da prezentujete firmu je i reklamni materijal. Kada je osnovni reklamni materijal kao što su koverte, kese, katalozi, flajeri, plakati dobro dizajnirani, to odaje utisak profesionalnosti. Naši dizajneri vam stoje na raspolaganju, za kreiranje vašeg poslovnog identiteta. 

Nudimo vam kreiranje kompletnog korporativnog materijala po najmodernijim standardima.

 – Dizajniranje promotivnog materijala

web-ing, advertising material design, izrada i dizajn reklamnog materijala
advertising material design, web-ing

Dizajn reklamnog materijala

Jedan od načina da prezentujete firmu je i reklamni materijal. Kada je osnovni reklamni materijal kao što su koverte, kese, katalozi, flajeri, plakati dobro dizajnirani, to odaje utisak profesionalnosti. Naši dizajneri vam stoje na raspolaganju, za kreiranje vašeg poslovnog identiteta. 

Nudimo vam kreiranje kompletnog korporativnog materijala po najmodernijim standardima.

 – Dizajniranje promotivnog materijala