Dizajn kataloga i brosura

Dizajn kataloga i brošura

Katalog i brošura su savršen način da promovišete svoje proizvode. Na jednom mestu imate sve, opis proizvoda, vizuale i cene. Poenta kataloga je da predstavi i opiše celu vašu paletu proizvoda. 

Ukoliko klijenti nemaju fizički proizvod ispred sebe, katalog je idealan način da predstavite svoje proizvode. Veoma je važno da proizvodi u katalogu budu predstavljeni uz dobru fotografiju, cenu i deteljan opis.

Brošure

Brošure su idealan način da informišete svoje klijente o sebi, planovima, ciljevima, proizvodima ili uslugama koje pružate. Dobro dizajnirane brošure ce privući više klijenata. Ovo je jeftina prezentacija koja se obično radi za jedan proizvod ili grupu proizvoda. 

Ukoliko želite da predstavite proizvod u najboljem svetlu, brošura, kao jedan od elemenata direktnog marketinga, je stvar za vas.

web-ing, catalogue, broshure, katalog, brosura

web-ing catalogues, katalog

Dizajn kataloga i brošura

Katalog i brošura su savršen način da promovišete svoje proizvode. Na jednom mestu imate sve, opis proizvoda, vizuale i cene. Poenta kataloga je da predstavi i opiše celu vašu paletu proizvoda. 

Ukoliko klijenti nemaju fizički proizvod ispred sebe, katalog je idealan način da predstavite svoje proizvode. Veoma je važno da proizvodi u katalogu budu predstavljeni uz dobru fotografiju, cenu i deteljan opis.

Brošure

Brošure su idealan način da informišete svoje klijente o sebi, planovima, ciljevima, proizvodima ili uslugama koje pružate. Dobro dizajnirane brošure ce privući više klijenata. Ovo je jeftina prezentacija koja se obično radi za jedan proizvod ili grupu proizvoda. 

Ukoliko želite da predstavite proizvod u najboljem svetlu, brošura, kao jedan od elemenata direktnog marketinga, je stvar za vas.